Kalkulator prostownika sześciopulsowego

Napięcie na pojedynczym uzwojeniu wtórnym {RMS} [V]:
Częstotliwość [Hz]:
Obciążenie (nieindukcyjne) [Ω]:
Pojemność wygładzania [μF]:
Spadek napięcia na diodzie [V]:
Wyniki:

Napięcie szczytowe międzyfazowe [V]:
Napięcie szczytowe faza-zero za prostownikiem [V]:
Minimalne napięcie przed wygładzeniem [V]:
Minimalne napięcie po wygładzeniu [V]:
Napięcie skuteczne międzyfazowe [V]:
Tętnienie [dV]:

©Tomasz Mońko 2023 www.tomaszmonko.com